Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza reprezentacje zespołów szkół, przedszkoli oraz grupy organizacji społecznych z terenu Gminy Wilkowice do wzięcia udziału w konkursie p.n.

„IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy”

który odbędzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata. w dniu 21.01.2018r. o godz. 1300

Grupy kolędnicze oceniane będą za prezentowane kolędy, pastorałki, powinszowania bożonarodzeniowe i noworoczne oraz regionalne stroje noszone
w swoich sołectwach.

Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i gorącą rozgrzewającą herbatę.

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.01.2018r. na druku stanowiącym załącznik i przesłać na mail:bystrzanskainicjatywa@gmail.com

Telefon kontaktowy : 608 035 389 Anna Maślanka lub 602 685 849 Teresa Pryszcz

[Aktualizacja:]

Do Konkursu „IX Bystrzańskie Gody- Kolędnicy Przebierańcy”

zgłoszone zostały grupy j. n.

Wystąpią w kolejności :

Lp.

Grupa kolędnicza

Planowana godzina rozpoczęcia występu

1.

Przedszkole Publiczne w Bystrej

1310

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej

1330 *

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

1350 *

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Mesznej

1410 *

5.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

1430 *

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej

1450 *

7.

Zespół Kolędniczy Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej

1510 *

8.

Zespół Kolędniczy „Szalona Rodzinka”

1530 *

9.

Zespół kolędniczy chóru „CANTICA”

1550 *

*Planowana godzina rozpoczęcia kolędowania grupy może ulec przesunięciu ze względu

na krótszy lub dłuższy czas występu poprzednich grup.

Bystra