Nazwa zamówienia: Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji imprez
rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Ziemi Bielskiej
Status zamówienia: Aktualne
Data rozpoczęcia: 15.12.2023
Data zakończenia: 28.12.2023 10:00
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy
Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Ziemi Bielskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2165cb20-9b1d-11ee-ba3b-4e891c384685

.
Załączniki:

Bystra