Przetarg nieograniczony na “Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej przy ul. Fałata”

Bystra

IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy

IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza reprezentacje zespołów szkół, przedszkoli oraz grupy organizacji społecznych z terenu Gminy Wilkowice do wzięcia udziału w konkursie p.n.

„IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy”

który odbędzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata. w dniu 21.01.2018r. o godz. 1300

Grupy kolędnicze oceniane będą za prezentowane kolędy, pastorałki, powinszowania bożonarodzeniowe i noworoczne oraz regionalne stroje noszone
w swoich sołectwach.

Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i gorącą rozgrzewającą herbatę.

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.01.2018r. na druku stanowiącym załącznik i przesłać na mail:bystrzanskainicjatywa@gmail.com

Telefon kontaktowy : 608 035 389 Anna Maślanka lub 602 685 849 Teresa Pryszcz

[Aktualizacja:]

Do Konkursu „IX Bystrzańskie Gody- Kolędnicy Przebierańcy”

zgłoszone zostały grupy j. n.

Wystąpią w kolejności :

Lp.

Grupa kolędnicza

Planowana godzina rozpoczęcia występu

1.

Przedszkole Publiczne w Bystrej

1310

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej

1330 *

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

1350 *

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Mesznej

1410 *

5.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

1430 *

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej

1450 *

7.

Zespół Kolędniczy Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej

1510 *

8.

Zespół Kolędniczy „Szalona Rodzinka”

1530 *

9.

Zespół kolędniczy chóru „CANTICA”

1550 *

*Planowana godzina rozpoczęcia kolędowania grupy może ulec przesunięciu ze względu

na krótszy lub dłuższy czas występu poprzednich grup.

Bystra

Wigilia dedykowana osobom samotnym.

Wigilia dedykowana osobom samotnym.

Święta Bożego Narodzenia to bardzo rodzinny czas, spędzany w gronie najbliższych. Są jednak osoby, dla których ten okres nie jest tak radosny i ciepły. To właśnie, aby wnieś „promyk słońca”, wypełnić tą samotność i pustkę, po raz kolejny wszystkie organizacje społeczne z sołectwa Bystra wraz pracownikami GOPS Gminy Wilkowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, zorganizowali Wigilię dla samotnych, na którą 21 grudnia 2017 zaprosili wszystkich na salę w OSP Bystra. W przygotowaniach do tej – dedykowanej osobom samotnym, ale nie tylko – Wigilii, przewodniczyli pomysłodawcy inicjatywy, prezes OSP Bystra Grzegorz Gabor oraz radna Gminy Wilkowice Anna Maślanka. Zaproszeni uczestnicy zostali dowiezieni zorganizowanym transportem. Gośćmi kolacji wigilijnej byli Wójt Gminy pan Mieczysław Rączka oraz ks. Proboszcz Tadeusz Krzyżak. Dzieci z przedszkola w Bystrej wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój, przedstawiły Jasełka, zatańczyły, zaśpiewały. Dla starszych samotnych osób pięknie ustrojony wspólny stół ze świątecznymi potrawami, życzenia składane wzajemnie, miła obsługa, wspólnie śpiewane kolędy oraz przygotowane prezenty dla każdego, to chwile które jak zapewniali, pozostaną w pamięci.
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas w przygotowanie i uświetnienie tej kolacji życzeniami;

„Niech się spełnią świąteczne życzenia: te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku, tego życzymy dla Was Wszystkich w Nowym 2018  Roku.”

Bystra

Przetarg nieograniczony na “Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej przy ul. Fałata”

Bystra

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W BYSTREJ PRZY UL. FAŁATA

OPERACJA PN. „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W BYSTREJ PRZY UL. FAŁATA”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ W TYM WYPOSAŻENIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY”.

NR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY 00123-6935-UM1210200/16


Szanowni Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”!

Z niezmierną radością informujemy, że od dnia 25 maja br. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00123-6935-um1210200/16 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” realizuje operację pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej przy ul. Fałata” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

W wyniku złożonego przez nas wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

Całkowity koszt zadania to 124 600,00 zł, zaś dofinansowanie wynosi aż 95%, czyli 118 370,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6 230,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia.

Celem niniejszej operacji jest wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru ziemi bielskiej dzięki wzroście dostępności infrastruktury i poziomu partnerstwa służących rozwijaniu usług turystycznych, usług czasu wolnego, produktów lokalnych i innowacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej.

Obecnie, w wyniku procedury przetargowej, udało nam się wyłonić wykonawcę naszej inwestycji. Realizatorem tego zadania została firma DREWPLAC s.c. z Mesznej. W dniu 29 września br. podpisaliśmy z wykonawcą umowę i przekazaliśmy plac budowy. Teraz z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy, który będziemy mogli podziwiać w połowie grudnia br.

O szczegółach związanych z uroczystym oddaniem do użytku nowego placu zabaw poinformujemy Państwa na łamach „Głosu Gminy Wilkowice” oraz strony internetowej naszego Stowarzyszenia www.bystrzanskainicjatywa.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bystra