Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Ziemi Bielskiej

Nazwa zamówienia: Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji imprez
rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Ziemi Bielskiej
Status zamówienia: Aktualne
Data rozpoczęcia: 15.12.2023
Data zakończenia: 28.12.2023 10:00
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy
Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup mobilnej sceny na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Ziemi Bielskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2165cb20-9b1d-11ee-ba3b-4e891c384685

.
Załączniki:

Bystra

Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”

Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”

Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”


Z wielką radością informujemy, że nasze stowarzyszenie zrealizowało grant pn.: Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Zadanie realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Głównym celem zadania było doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”, jako instytucji działającej w sferze kultury, w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej – zakupiono aktywny zestaw nagłośnieniowy, na potrzeby organizacji licznych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Realizacja niniejszego projektu w pełni wpisuje się realizację celu ogólnego LSR: C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską poprzez zakup doposażenia dla stowarzyszenia działającego na terenie LGD ZB. Jednocześnie zadanie wpisuje się w realizację celu szczegółowego C2.2 Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz społeczno-ekonomiczne wykorzystanie walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru poprzez doposażenie instytucji działającej w sferze kultury w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.
Realizacja zadania spowodowała również wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia dzięki realizacji przedsięwzięcia P.7 – Ostańce Dziedzictwa Lokalnego – Dziedzictwo Materialne.

Bystra

Przetarg nieograniczony na “Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej przy ul. Fałata”

Bystra

IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy

IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza reprezentacje zespołów szkół, przedszkoli oraz grupy organizacji społecznych z terenu Gminy Wilkowice do wzięcia udziału w konkursie p.n.

„IX Bystrzańskie Gody – Kolędy Przebierańcy”

który odbędzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata. w dniu 21.01.2018r. o godz. 1300

Grupy kolędnicze oceniane będą za prezentowane kolędy, pastorałki, powinszowania bożonarodzeniowe i noworoczne oraz regionalne stroje noszone
w swoich sołectwach.

Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i gorącą rozgrzewającą herbatę.

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.01.2018r. na druku stanowiącym załącznik i przesłać na mail:bystrzanskainicjatywa@gmail.com

Telefon kontaktowy : 608 035 389 Anna Maślanka lub 602 685 849 Teresa Pryszcz

[Aktualizacja:]

Do Konkursu „IX Bystrzańskie Gody- Kolędnicy Przebierańcy”

zgłoszone zostały grupy j. n.

Wystąpią w kolejności :

Lp.

Grupa kolędnicza

Planowana godzina rozpoczęcia występu

1.

Przedszkole Publiczne w Bystrej

1310

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej

1330 *

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

1350 *

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Mesznej

1410 *

5.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

1430 *

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej

1450 *

7.

Zespół Kolędniczy Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej

1510 *

8.

Zespół Kolędniczy „Szalona Rodzinka”

1530 *

9.

Zespół kolędniczy chóru „CANTICA”

1550 *

*Planowana godzina rozpoczęcia kolędowania grupy może ulec przesunięciu ze względu

na krótszy lub dłuższy czas występu poprzednich grup.

Bystra

Wigilia dedykowana osobom samotnym.

Wigilia dedykowana osobom samotnym.

Święta Bożego Narodzenia to bardzo rodzinny czas, spędzany w gronie najbliższych. Są jednak osoby, dla których ten okres nie jest tak radosny i ciepły. To właśnie, aby wnieś „promyk słońca”, wypełnić tą samotność i pustkę, po raz kolejny wszystkie organizacje społeczne z sołectwa Bystra wraz pracownikami GOPS Gminy Wilkowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, zorganizowali Wigilię dla samotnych, na którą 21 grudnia 2017 zaprosili wszystkich na salę w OSP Bystra. W przygotowaniach do tej – dedykowanej osobom samotnym, ale nie tylko – Wigilii, przewodniczyli pomysłodawcy inicjatywy, prezes OSP Bystra Grzegorz Gabor oraz radna Gminy Wilkowice Anna Maślanka. Zaproszeni uczestnicy zostali dowiezieni zorganizowanym transportem. Gośćmi kolacji wigilijnej byli Wójt Gminy pan Mieczysław Rączka oraz ks. Proboszcz Tadeusz Krzyżak. Dzieci z przedszkola w Bystrej wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój, przedstawiły Jasełka, zatańczyły, zaśpiewały. Dla starszych samotnych osób pięknie ustrojony wspólny stół ze świątecznymi potrawami, życzenia składane wzajemnie, miła obsługa, wspólnie śpiewane kolędy oraz przygotowane prezenty dla każdego, to chwile które jak zapewniali, pozostaną w pamięci.
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas w przygotowanie i uświetnienie tej kolacji życzeniami;

„Niech się spełnią świąteczne życzenia: te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku, tego życzymy dla Was Wszystkich w Nowym 2018  Roku.”

Bystra